Privacyverklaring

Privacyverklaring www.overhaar.nl eigendom van Marjanne Weggemans.
Op mijn blog verwerk ik persoonsgegevens. Hoe ik dat doe, lees je in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Op mijn blog www.overhaar.nl verzamel en verwerk ik persoonsgegevens. Dat gebeurt als je je abonneert op mijn blogs of als jij reageert op een van mijn blogs. Dit zijn de gegevens die ik op dat moment verwerk:
• naam: soms alleen voornaam, soms voor- en achternaam
• e-mailadres
• IP-adres
• soms: gravatars met foto

Waarom verwerk ik deze persoonsgegevens?
• E-mailadressen verwerk ik omdat mensen geabonneerd zijn op mijn blog. Zonder hun e-mailadres kunnen ze ook geen blogs toegezonden krijgen.
• Namen vullen mensen zelf in als ze reageren op mijn blogs. Ik kies bewust voor de reactiemogelijkheid omdat ik houd van interactie op mijn blog.
• IP-adressen verschijnen automatisch bij de reacties op mijn blogs. Ze zijn echter alleen te zien aan de ‘achterkant’ van mijn site. Ik kan ze dus zien, mijn bezoekers niet.
• Sommige bezoekers hebben een gravatar (https://en.gravatar.com/support/whatis-gravatar/) aangemaakt. Als zij reageren op mijn blog, verschijnt hun gravatar, en dus ook hun foto, op mijn blogsite. Mensen maken deze gravatar zelf aan en zijn zich er dus van bewust dat ze een foto van zichzelf achterlaten op mijn site zodra ze een reactie plaatsen.

Wil je dat ik een reactie van jou verwijder? Stuur dan een mail naar marjanne32@gmail.com  dan haal ik de reactie weg bij de blog.

Wil je dat jouw e-mailadres niet meer op mijn abonneelijst staat? Schrijf je dan uit.
Je gegevens worden dan meteen verwijderd en je ontvangt geen blogs meer van mij.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Bij mijn blogs plaats ik foto’s. Soms zijn dat foto’s van personen. Dat zijn mensen die ik ken en die het goed vinden dat ik een foto van hen of door één van hen gemaakt plaats op mijn blog. Ook als ik namen noem van mensen, heb ik hiervoor toestemming gevraagd.
Wil je dat een foto van jou verwijderd wordt van mijn blog? Neem dan contact op met m.weggemans@me.com, dan haal ik de foto van deze site.

Het is niet mijn bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Denk je dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een bezoeker die jonger is dan 16 jaar? Neem dan contact op met m.weggemans@me.com, dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Als jij reageert op mijn blogs, staat jouw reactie misschien wel jarenlang onder de blogpost op mijn site. Ik ga ervan uit dat je je dat realiseert op het moment dat jij reageert. Vind je het vervelend dat er een reactie van jou op mijn blogsite staat, laat me dat dan weten, dan haal ik je gegevens weg.
De persoonsgegevens van mijn blogabonnees bewaar ik totdat iemand zich heeft uitgeschreven van de lijst. Als je je uitschrijft voor mijn e-mails, dan worden je persoonsgegevens meteen uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw persoonsgegevens deel ik niet met derden. www.overhaar.nl is een niet-commerciële site, er staan geen advertenties op mijn blog.

Cookies of vergelijkbare technieken
Ik gebruik op mijn site alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zo zie ik bijvoorbeeld hoeveel bezoekers mijn blogsite heeft en welke pagina’s veel worden bezocht. Ik kan niet zien wie de mensen zijn die deze pagina’s bezoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou toe te sturen. Of naar een andere, door jou genoemde organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar marjanne32@gmail.com

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
De bescherming van jouw gegevens neem ik serieus. Daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met marjanne32@gmail.com

Marjanne Weggemans,
23 mei 2018

Deze pagina is tot stand gekomen dankzij:
Olga Leever
&
Karin Winters